Bạn hãy cùng tôi ngắm một bộ ảnh lớp đẹp và ý nghĩa nhé. Những bức ảnh tập thể với áo lớp đẹp cùng bao lời nhắn nhủ yêu thương này đều khiến ai đã từng trải qua thời học trò đều thầy bùi ngùi, xao xuyến.

Trong Đại học Cần Thơ có ngành liên quan đến Hóa học: Sư phạm Hóa học (Khoa Sư Phạm), Công nghệ kỹ thuật hóa học (Khoa Công Nghệ) và Hóa học (Khoa Khoa Học Tự Nhiên).